جمعه , ۳ اسفند ۱۳۹۷

بایگانی برچسب: Welding defects

عیوب جوشکاری

عیوب جوشکاری ارسالی از : مجید بیچرانلو مقدمه  چون مواد و فلزات تشکیل‌ دهنده و جوش‌ دهنده و گیرنده از لحاظ متالوژیکی بایستی دارای خصوصیات مناسب باشند، بنابراین جوشکاری از لحاظ متالوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد که آیا قابلیت متالوژی و فیزیکی جوشکاری دو قطعه مشخص است؟ پس از قابلیت متالوژی ، آیا قطعه‌ای را که ایجاد می‌کنیم، از لحاظ …

ادامه نوشته »