چهارشنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۷

بایگانی برچسب: پیزو الکتریسیته

پیزو الکتریسیته

پیزو الکتریسیته ارسالی از : یحیی کارگران تاریخچه کشف : از اثر ایجاد قطب الکتریکی در بلور بوسیله تغییر حرارت که باعث ایجاد یک پتانسیل الکتریکی در مواد می شودکه توسط این مطالعهاین نفر یعنیCarl Linnaeus وFranz Aepinusدر میانه های قرن هجدهم مشخص شد . جرقه این خاصیت فیزیکی شکل گرفت . طراحی این دانش و آگاهی باعث شد که Rene …

ادامه نوشته »