سه شنبه , ۲۷ آذر ۱۳۹۷

بایگانی برچسب: دیرگدازها

دیرگدازها

دیرگداز

دیرگدازها ارسالی از :محمدرضا خدومی و محمد بومی ۱- مواد دیرگداز (Refractories Material) مواد دیرگداز مواد دارای مقاومت حرارتی هستند که در دماهای بالا پایدار هستند و خواص فیزیکی و شیمیایی شان در این دماها حفظ می گردد. مواد دیرگداز گران بها هستند و هرگونه خرابی در این مواد باعث افزایش زمان تولید،از بین رفتن ادوات و در برخی مواقع باعث …

ادامه نوشته »