جمعه , ۳ اسفند ۱۳۹۷

بایگانی برچسب: حلالیت آهن

حلالیت آهن و اکسید آهن با استفاده از دیاگرام پوربه

حلالیت آهن و اکسید آهن با استفاده از دیاگرام پوربه

ارسالی از : تکتم عاشوری دانشگاه آمورش عالی گناباد حلالیت آهن و اکسید آهن با استفاده از دیاگرام پوربه منشأ و تفسیر دیاگرام های پوربه تعادل شیمیایی یک عنصر در محلول آبی را می توان با استفاده از مختصات پتانسیل تعادلی نیم پیل E’ و PH نشان داد. این نمایش گرافیکی را دیاگرام پوربه می نامند. دیاگرام های پوربه، دیاگرامهایی فازی هستند …

ادامه نوشته »