جمعه , ۳ اسفند ۱۳۹۷

کامپوزیت ها

تولید فیبر کربن

فیبر کربن

تولید فیبر کربن ارسالی از : مسعود امجدی نعمان ، سهراب پناهنده ، محمد پهلوان الیاف کربن نخستین بار در سال ۱۸۷۹ میلادی زمانی که توماس ادیسون از این ماده به عنوان رشته پرمقاومت در ایجاد روشنایی الکتریکی استفاده کرد، پای به عرصه علم وفن آوری گذاشت. با این حال در آغاز دهه ۱۹۶۰ بودکه تولید موفق تجاری الیاف کربن، با …

ادامه نوشته »

مقدمه ای بر فایبر گلاس (Fiberglass)

مقدمه ای بر فایبر گلاس (Fiberglass) ارسالی از : هانیه سعادتی فایبر گلاس (Fiberglass) : کامپوزیتی از الیاف شیشه با مواد پلیمری است که از پشم شیشه به عنوان مادهٔ تقویت کننده و از مواد پلیمری به عنوان مواد زمینه استفاده می‌شود. فایبرگلاس یکی از پر کاربرد ترین مواد در دنیای صنعت است که در صورت آگاهی داشتن صنعت گران و …

ادامه نوشته »

ساندویچ پنل هانی کام

ساندویج پنل

ساندویچ پنل هانی کام ارسالی از : سید مجید سید کامپوزیت ها(composites): بسیاری از فن آوریهای نوین به موادی نیاز دارند که ترکیبی غیر معمولی از خواص  آلیاژهای فلزی ، سرامیکی و پلیمرهای معمولی  باشد. به عنوان نمونه مواد مورد نیاز درسفینه های فضائی ، زیر دریائی ها و کاربردهای حمل و نقل از این قبیل است که باید در عین …

ادامه نوشته »

فایبرگلاس

فایبرگلاس

فایبرگلاس ارسالی از : خلیل ا… برزوئی   ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺼﻞ اول: ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﻻﻳﻪﮔﺬاری دﺳﺘﻲ ﻓﺼﻞ دوم: ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس     ﻓﺼﻞ اول ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻻﻳﻪﮔﺬاری دﺳﺘﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﻏﺒﺎرزداﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻤﻨﻲ …

ادامه نوشته »

کامپوزیت و کامپوزیتهای کربنی(فایبر کربن ها)

فیبر کربن

کامپوزیت و کامپوزیتهای کربنی(فایبر کربن ها) ارسالی از :جواد قلیچی سینی   مقدمه : کامپوزیت بصورت زیر تعریف می‌شود:ماده‌ای اطلاق می‌شود که از دو فاز ماتریس و تقویت کننده تشکیل شده باشد و از فاز دوم حداقل به اندازه ۵ درصد استفاده شده باشد. به ترکیب ماتریس با الیاف (یا ماده تقویت کننده) زیر ۵ درصد کامپوزیت گفته میشود. ۱٫ کامپوزیت …

ادامه نوشته »