دوشنبه , ۲۶ آذر ۱۳۹۷
20 درصد تخفیف نرم افزار آنالیز تصویر MIP
ultrasonic

Ulterasonic ماژول ۷ KLM

تشخیص عیب های فرا صوت (Ulterasonic التراسونیک)
این نوعی از تست های غیر مخرب میباشد که مخصوص تکنسین ها است به طوری که جزئیات آن تنها مختصری از پس زمینه ها و روش های کاربردی در این دوره میباشد.
آموخته گر نیازمند یکسری دانشهای پایه ای میباشد که این دانشها پایه ی اصول تکنیک های درگیر با تشخیص فراصوت میباشد.
ممکن است برای تشخیص نقص یا عیب در زیر سطوح جامد استفاده میگردد.UFOاز روش التراسونیک برای موارد زیر میتواند مورد استفاده قرار گیرد:
۱) اندازه گیری ضخامت جسم در زمانی که فقط به یک سمت ان دسترسی داشته باشیم.
۲) برای لایه لایه شدن سازه های کامپوزیتی.
که توسط انتشار Spars & struts ترک خوردگی های(۳ در اصطلاح التراسونیک توصیف نوسانات صدا در فرکانس های بالاست که این فرکانس ها توسط گوش انسان قابل شنیدن نمیباشد.افراد سالم معمولا قادر به شنیدن فرکانس های صدا در محدوده بین ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز میباشند.
به عنوان مثال کمترین ارتعاش توسط یک پیانو حدود ۵/۲۷ هرتز میباشد و بیشترین مقدار صدای آن در محدوده ۵۲/۳ کیلوهرتز میباشد.
جهت استفاده از فرکانس هایی که در محدوده ۵۰۰کیلوهرتز تا ۲۵ مگاهرتز ویاUFOاز روش بیشتر قرار گرفته مورد استفاده قرار میگیرد .
صدا توسط نوسانات سینوسی که از ذرات در محیط ایجاد میشود به وجود می آید که سرعت ان در مواد مختلف با توجه به تراکم آنها متفاوت میباشد.
در جدول ۱ میتوان سرعت صوت را از طریق برخی از موادصدا در فرکانس پایین به سمت خارج از منبع در تمامی جهات حرکت میکند در ولی در فرکانس های بالا به این شکل نمیباشد .
صدا میتواند مانند یک پرتو بسیار باریک نور در نظر گرفته شود اصلUFOدر فرکانس های بالا در پرتوهای بسیار باریک صدا را به عنوان یک ماده معرفی میکند که این ماده میتواند وضعیت UFO ساختاری مولد را نشان دهد.
مورد استفاده توسط یک ترانسفورماتور در دستگاهی که انرژی الکتریکی را UFOپرتوهای صدای به مکانیکی تبدیل میکند شناسایی میگردد.
که قبلا به عنوان یک سرامیک شناخته میشود به ارتعاش درمیآید که این ارتعاشAکریستال اسلیوسکپ را متحرک میکند.(CRT) توسط انرژی الکتریکی که از یک لوله کاتد عبور میکند
در هنگام برخورد یک پالس در سراسر پایه زمان اسیلوسکپ تولید میگردد.
که به عنوان پایه زمانی اسلیوسکپ به نظر میرسد در یک خط PRFفرکانس تکرار پالس راست حرکت میکند.
در یک دستگاه شناخته میشود ارتعاش PROBEهنگامی که مبدل نصب شده به عنوان یک باعث میشود یک پرتو باریک از امواج مافوق صوت از طریق مواد به آن منتقل گردد.
در شیوهای مشابه بر امواج رادار ( امواج یا هر چیزی که درآب صدا میکند) صدای امواج از طریق مواد منتقل میگردد تا زمانی که با یک رابط رسانه با امپدانس متفاوت صوتی برخورد کند.امپدانس صوتی از یک ماده یعنی تابعی از تراکم و سرعت صوت در مواد میباشد.
در رابطه با صداهای مختلف امپدانس صداها نسبت به تفاوتهای آنها منعکس خواهد شد.
معمولا در اکثر صداها یک رابطه منعکس میگردد و آن رابطه را میتوان به وسیله :
۱) شکل قرار گرفته در فضا
۲) آسیبهای رسیده به جسم
۳) بخشهای خارجی در جسم مانند جوش را میتوان نام برد.
مبدل میگردد که در آن انرژی تبدیل به یک پالس PROBE صدا منعکس شده یا اکو به الکتریکی که به تغذیه اسلیوسکپ توسط یک تقویت کننده تبدیل میگردد را بر میگرداند.
پالس تقویت شده که کالیبره نیز شده است دارای موقعیت اوج میباشد که این فاصله نشان دهنده فاصلهی صدای منعکس شده در ماده تحت بازرسی میباشد.مقدار زیادی از صدای منعکس شده در ابتدا در درون کاوشگر منعکس میگردد .
همچنین باعث ایجاد یک رابطه کاربردی با سطح مواد مورد آزمون میگرددPROBEچهره که این با توجه به ذرات میکروسکپی هوای بین آنها میباشد .
به دلیل تفاوت در امپدانسهای مختلف مواد باید با امپدانسهای نزدیک به یکدیگر مقایسه گردند.مایعات در قالب گلیسیرین و وازلین دارای سیکوزیته متوسط میباشند.
با استفاده از روش پالس (اکو) محل یک ناپیوستگی در یک مولفه را میتوان کاملا به صورت این روش هم قابلیت تشخیص عیوب درزیر سطح PFDدقیق محاسبه کرد و برخلاف روش به وجود میآورد را PFDرا دارد هم در معایب تنگ که گریس یا روغن مشکلاتی برای پشت سر میگذارد.
تطبیق پذیری بیشتری در حالتهای مختلف برای وجود ناپیوستگیها در هواپیماهای UFD مختلف برای وجود ناپیوستگیها در هواپیماهای مختلف را داراست که این تطابق بیشتر عبارتند از:

۱-امواج طولی یا فشاری
۲-امواج عرضی یا برشی
۳-امواج ریلی

از آنجا که پرتوهای باریک صدا از برخی قوانین فیزیکی با توجه به انکسار نور تبعیت میکند و وجود امواج صوتی طولی جهت پیدا کردن ناپیوستگیها لازم است.
با توجه به قانون نور که میگوید: زاویه تابش برابر با زاویه بازتابش .بنابراین اشکال در ابعاد حداکثری پروپ بازتابش یا منعکس شده از سطح یک اسکن میباشد.
برای تشخیص معایب توسط امواج صوتی عرضی باید پرتوی صدا و برگشت آن فعال باشد و به کریستال مبدل منعکس گردد

با توجه به قوانین مرتبط به نور در چنین شیوهای که امواج طولی از مواد تحت بازرسی تجزیه میشوند واز امواج عرضی برای جستجوی مواد زاویه دار استفاده میشود.
توجه داشته باشید: با تبدیل مبدل به یک زاویه حاد بیشتر ممکن است امواج دچار شکست گردند که در این راه سطحی یا ریلی ممکن است استفاده گردد. این امواج به منظور تشخیص عیوبی که در سطح به صورت عادی هستند استفاده میگردد. در مواد جاذب امکان دارد لازم فرستنده وPROBE شود از طریق انتقال و گرفتن امواج استفاده کنیم که در این روش از استفاده میشود.
با استفاده از روش انتقال انرژی صدا, در مورد اجسامی که صدا را یه خوبی جذب میکنند اطلاعات مفیدی بدست خواهیم آورد.
نقطه ضعف این روش بر خلاف روش اکو این است که نقطهی واقعی نقص را نمیتوان تعیین کرد چون با توجه به زمان یعنی نقطهی اوجی نخواهیم داشت.
میتواند برای اندازه گیری ضخامت فلزات و دیگر UFD همانگونه که قبلا گفته شد تکنیک اجسام مورد استفاده قرار گیرد. ورقه ورقه شدن سازههای کامپوزیتی را میتوان از هر روش و نیز روش رزونانس به دست آورد.این روش در واقعیت حداکثر دامنه را در فرکانس رزونانس برای یک ضخامت معین میباشد .
دامنه و فرکانس صدا را مینوان در یک اسلیوسکپ و در زمانی که مبدل بیش از یک نقطه را پوشش میدهد را بدست اورد .ازدست دادن چسبندگی به عنوان یک تغییر در ضخامت نمایش داده میشود.این نتایج در یک تغییر دامنه وتغییر در محدوده فرکانس در اسلیوسکپ در نقطهی پیوند به راحتی واقع شده است.
تکنیکهای انتشار صوتی شامل قرار دادن فیزیوالکتریک در موقعیتهای بحرانی مانند تلفنهای همراه میباشد که در آن یک قطعه فلز به عنوان یک نرمافزار منتشره مورد استفاده قرار میگیرد.
این اطلاعات الکترونیکی پردازشی از طریق مدارهای مناسب برای نشان دادن پیش رفت وشدت ترک خوردگی یا سایش در ساختار خاص مواد مرتبط است .

منابع:

ماژول ۷ KLM

درخواست انجام پروژه آنالیز تصویر

همچنین ببینید

تست غیر مخرب مایعات نافذ pt

موضوع پروژه :تست مایعات نافذ PT در صنعت دانشجویان: هادی جوان بخت  /  علی تلگردی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.