پنج شنبه , ۲۲ آذر ۱۳۹۷
20 درصد تخفیف نرم افزار آنالیز تصویر MIP
NDT

تست های غیر مخرب ماژول۷ KLM

تست های غیر مخرب (NDT)
ارسال شده توسط : حمید رضا هاتفی , مهران رادفر, محمد امین قانعی , مبین اعتمادی

ازمیان بازرسی ای که توسط تکنسین تعمیرونگهداری انجام میگیرد , آنهای هستند که در دستورالعمل های تعمیر و نگهداری ذکر شده.

SMI بازرسی های مخصوصی است که به منظور انجام در دوره های معین میباشد که به صورت دقیق در دستورالعمل ها ذکر شده است. هدف بالای این بازرسی ها حصول اطمینان از این که , هواپیما و کلیه قطعاتی که مورد بازرسی قرار میگیرند در وضعیت ایمن خود ویا مطابق با ویژگی ها و شاخص های طراحی اصلی باشند.
عوامل معمول در تمامی بازرسی ها وتست ها باید به گونه ای باشد که برروی عمرقطعه و سرویس دهی آن تاثیر نگذارد. که در حقیقتت این کنیک ها , تکنیک های تعمیر و بازرسی غیر مخرب هستند.

تکنیک های بازرسی غیر مخرب که در آمریکا به بازرسی غیر مخرب مشهور است شامل تکنیک ها و روش های ذیل می باشد.

· دیداری و با کمک کرفتن از قوه بینای
· وسایل بازرسی برای نقاط دور از دسترس
· عیب یابی به وسیله ماده نافذ
· عیب یابی به وسیله ذرات مغناطیسی
· عیب یابی به وسیله جریان گردابی
· عیب یابی به وسیله امواج مافوق صوت
· عیب یابی به وسیله پرتونگاری
برای تمامی تکنسین های هواپیما لازم است که صرفنظر از درجه و رتبه گواهینامه هایشان , همه بتوانند با استفاده از قوه بینای یشان به صورت مداوم حتی کوچک ترین مورد ناایمن را بروی هواپیما ویا برروی قطعات که برروی آن کار می کنند, را شناسای کنند.

درزمان ورود به هواپیما , در یک نگاه این موضوع آشکارمی شود که یک بال پایین تر از بال دیگر است که این بیانگر آن است که سطح مایع در داخل ارابه فرود در زیر هر بال باهم تفاوت دارد ویا فشار تایر ها یکی نیست ویا حتی ممکن است باد یک تایر خالی شده باشد.

کنده شدن ویا ناایمن قفل شدن یک پنل در جای خود اغلب با بعضی از مراقبت های هشیارانه کشف میگردد در غیر این صورت پتانسیل صدمه فاجعه با ر به ساختمان هواپیما وجود دارد, و دانش آموزان اسرار بر اتخاذ این سطح از حساسیت در بازرسی را هرچه سریع تر به منظور اطمینان از ایمنی همه هواپیماها و تمامی کسانی را که با آن ها سفر می کنند را دارند.

زمانی که همه تکنسین های هواپیما بتوانند بازرسی های چشمی را انجام دهند فقط کسانی می توانند بازرسی با ماده نافذ را انجام دهند که آموزش های لازم در مورد روش های انجام آن را دریافت کرده باشند. تست های پیچیده دیگر شامل MPFD , ECFD , UFD و RFD باید توسط تکنسین های که آموزش ویژه در این زمینه دیده اند انجام گیرد.

بازرسی های دیداری
نحوهی صحیح بازرسی دیداری به صورت کامل در دستورالعمل مربوطه ذکر گردیده اما عموما این بازرسی وابسته به برخی از عوامل زیر است:

طبیعت موردی که تحت بازرسی قرار می گیرد (از چه ماده ای تشکیل شده ) آن ممکن است فلزی , پلاستیکی , لاستیکی ویا از ماده ای دیگر باشد.

مقصود از بازرسی>: آیتم مورد بازرسی از یک عیب ناشی شده است یا حوصول اطمینان از بی نقص بودن تعمیری که صورت پذیرفته است.

محل قرار گیری آیتمی که مورد بازرسی قرار میگیرد: آن ممکن است بروی هواپیما نصب شده باشد ویا بتوان آن را از روی هواپیما باز کرد. در بسیاری از موارد, دستورالعمل های تعمیر نگهداری آیتم های را مشخص می کنند که بدون باز کردن آن ها از روی هواپیما می توان آن ها را بازرسی کرد, واژه in-stiu برای مشخص کردن این موارد وتوصیف آن ها استفاده می گردد.

سطح مورد بازرسی : که آیا آن یک سطح خارجی یا داخلی است . یک اصل کلی آن است که همه ی بازرسی های دیداری خارجی هستند مگر اینکه طور دیگری باشد.

زمان در دسترس برای انجام بازرسی : این عامل معمولا از طرف محیط به تکنسین دیکته می شود برای مثال اگر قرار است تایر ها به منظور سایش بازرسی شوند باید بتواند این بازرسی را در مدت چند دقیقه انجام دهد بازرسی های اصلی هواپیما بروی هواپیما های بزرگ به صورت برنامه ریزی شده بوده و چند روز به طول می انجامد. زاویه یا عمق بازرسی : وابسته به حساسیت و شاخص بودن قطعه مورد نظر ویا ساختمان مجاور آن برای ایمن هواپیما.

این موضوع باید در این جا تاکید شود که در موقعیتی که بازرسی دیداری صورت میگیرد نور و روشنای کافی وجود داشته باشد تا عیوب کوچک را بتوان تشخیص داد.
برخی از بازرسی ها باید در میزان مشخصی از روشنای (که به صورت عدد lux شرح داده میشود) قابل دسترسی در زمان بازرسی صورت بگیرد.
برای کمک کردن به بازرسی دیداری از وسایل زیر میتوان بهره برد:
– آینه
– زره بین
آینه های بازرسی به تکنسین اجازه می دهد که سطوح و قطعات دور از دسترس که امکان دید در آن جا محدود است را ببیند. آینه ها در شکل های مختلفی قابل دسترس است , مثل آینه های که بروی دسته ای نصب شده . برخی دیگر بروی مفاصل قابل تغییر نصب شده اند که میتوان آن هارا در زوایای مختلف قرارداد .
انواع توسعه یافته این ابزار قابلیت تغییر زاویه را به صورت ریموت را دارد . مکانیزم آن به صورت چرخ دنده های که در داخل بدنه آن تعبیه شده میباشد که میتوان به وسیله دکمه ای در دسته آینه را کنترل نمود.

این موضوع ما را قادر می سازد تا بتوانیم زاویه آینه را قبل از ورود به محل مورد بازرسی تنظیم کرد. بعضی از این ابزار مجهز به چراغ در سر خود هستند.

ذره بین ها ابزار مفید تری برای بازرسی نزدیک ساختمان یا بدنه هستند . آن ها قادر اند جزءیات زیادی را در زمان بازرسی محلی را که مشکوک به ترک یا زنگ زدگی است را نشان دهند. ذره بین ها طراحی های مختلفی دارند از نوع جیبی با بزرگ نمای دو برابر گرفته تا با بزرگ نمای سی دو برابر.

میزان بزرگ نمای به اندازه جسمی که از طریق عدسی دیده میشود وابسته است.

برای بازرسی روزانه ساختمان هواپیما می توان یک ذره بین دستی با بزرگ نمای هشت برابر با روشنای داخلی مورد استفاده قرار داد. ذره بینی با بالا تر از این میزان بزرگ نمای نباید مورد استفاده قرار گیرد مگر اینکه توصیه شده باشد. دلیل این امر این است که چون فضای بازرسی محدود است فضای مجاور دیده نمی شود.ذره بین ها با میزان بزرگ نمای بالا زمانی باید استفاده شوند که ذره بین کوچکتر قرت کم تری در شناسای عیب داشته باشد.

نکته: ذره بین ها و ابزار بازرسی مشابه زمانی بازدهی خوبی دارند که محدوده مورد بازرسی به خوبی روشن باشد.

دستگاه های کنترل از راه دور
این دستگاه ها در نام هایشان انواع مختلفی وجود دارد , اگر چه همه ی انها از لحاظ قوانین عملکردی و اساسشان شبیه هم باشد . چه انها Borescope یا Fiberscope نامیده شوند , (یا در مجموع Introscopes نامیده شوند( انها دستگاه های نوری بوده که برای بازرسی ازراه دور بر سطح ساختار , قطعه یا موتورکه لازم بوده و مستقما قابل رویت نیستند صورت می گیرد .

نکته : دانش درباره ی ریز جزئیات ساختار داخلی قطعه در شرایط تحت بازرسی قطعه لازم بوده وهمچنین اموزش مناسب در رابطه با استفاده کردنشان می بایست فرا گرفته شود . قبل از بازرسی های حساس ومهم از دستگاه های کنترل از راه دور جهت بازرسی استفاده بکنید .
بازرسی Borescope به ظاهر از لوله های سخت نیکل با روکش برنج یا از فولاد ضد زنگ (( Stainless steel تشکیل شده. قطر خارجی لوله ها در بین ۵٫۵ میلی متر (۰٫۲۲ اینچ ) تابه ۱۱ میلی متر (۰٫۴۳ اینچ ) وبه طول ۲۳۰ میلی متر (۹ اینچ ) وتابه ۱۷۵۰ میلی متر(۶۹ اینچ ) هم ممکن است که باشد .
در حالی که انها دارای مقداری درجه ی سختی بوده , و انها به راحتی می توانند خم شوند اگر خیلی نیرو از طرف کنار به انها وارد شود بنابراین مراقبت در هنگام استفاده کردن از انها می بایست صورت گیرد .

در داخل لوله ی فلزی یک سری لنز های نوری با ظرافت و پیچیده وجود دارد که بازتاب کننده بوده که احاطه شده با رشته های ظریف الیاف شیشه ای نور را به خارج ار لوله وهدایت می کند.

نور به وسیله ی یک Box که حاوی یک سری مبدل های الکتریکی که در ان قرار دارد و به همراه یک شدت نور زیاد و به همرا یک لامپ برق از جنس Quartz – iodine تشکیل شده , گاز زنون یا چیزی شبیه به ان ( که تعبیه شده در قسمت جلویی بازتابنده ) و به همرا یک فن خنک کننده .

Box منبع نوری معمولا به خروجی اصلی و نور قدرتمندی متصل بوده که به Borescope به وسیله ی یک کابل انعطاف پذیرفرستاده می شود که همچنین حاوی یک دسته الیاف شیشه ای هدایت کننده می باشد که تشکیل شده است .

در این روش ( سرد شدن ) با این حال تابش نور بر یک سطح دید فراهم شده , یک شدت نور مناسب وبا کیفیت لازم بوده و بدون داشتن خطراتی که به دما و مایعات قابل اشتعال که ممکن است برروی سطح تصویر باشند وابسته هستند.
یک borescope پایدار با چندین روش در انتهای تصویر فراهم می شود , که هر یک از دو تا یک تصویر جلویی و یک تصویر عرضی ( به طور معمول در حول محور طولی لوله ) اجازه تشکیل می دهد (مفهوم این جمله به این قرار است که می تواند یک تصویر جلویی از سطح قطعه ی مورد نظر و یک تصویر به طور عرضی از سطح قطعه ی مورد نظر تشکیل دهد) . یک عکس مورب جلویی از سطح قطعه ای که روی ان بازرسی به عمل امده است و یا یک عکس برخلاف ان از روی سطحی که بازرسی بر روی ان انجام گرفته است .

به استسنا از انتهای تصویر جلویی , همه ی Borescope هاهمچنین ممکن است دارای قابلیت چرخش لوله در حول محور طولی باشند پس بنابراین می توانند از داخل سطح مورد نظر به طور ۳۶۰ درجه عکس برداری کنند . انها همچنین دارای قابلیت تنظیم کانون عدسی چشمی بوده به جهت به حداقل رساندن Eye strain ( یعنی ان جسم را به طور دقیق بدون ان که ان را بزگ نمایی کند نشان داده و همچنین می تواند ان جسم را بزرگ ویا کوچک کند ) برای کسی که دارد ان را نگاه می کند و برای تطابق دادن سطح های مختلف بینایی های افراد بازرس که ممکن است متفاوت باشد .

Fiberscope ها قابل انعطاف پذیر هستند و شاید این به این دلیل است که انها به شدت در معرض بد استفاده کردن ویا اسیب هستند . به طوریکه نامش یک رضات ضمنی می دهد , انها با کابل های فیبر نوریشان قابل اعتماد بوده و ترجیح داده می شود نسبت به Rigid tube وLenses/mirror ها برای فراهم کردن یک عکس از روی سطح قطعه ای که روی ان بازرسی انجام گرفته شده است .

در حالی که به شی یک سری نور افکنده شده عکس درون یک دسته مجرا های فیبر نوری به وسیله ی نور هایی که درون یک دسته مجراهای فیبر نوری که محصور شده اند قرار دارد و فرستاده می شود نمایش داده می شود . قطر ها و طول های یک Fiberscope ها شبیه به Rigid borescope هستند و انها همچنین برای انتهای تصویر و برای ارایش در مرکز کانون عدسی فراهم شده اند .
بیش تر Fibrscope ها دارای یک تصویر دوربرد قابل کنترل بوده و به طور ۳۶۰ درجه در حول دو محور X و Y تصویر می تواند فرساتده شده به عبارت دیگر تصویر می تواند بر این دور محور یعنی به طور ۳۶۰ درجه عرضه شود . این نوع بازرسی ها همچنین اغلب برای بازرسی های داخلی موتور نظیر Gas turbine engine استفاده شده اما همچنین می توانند برای بازرسی های دیگر جاها استفاده شوند برای مثال چک کردن ذراتی که از هم گشاد شده اند , یا جهت نشتی سوخت و … .
عکس های در حال حاضری که به وسیله ی Borerscope و Fiberscope گرفته شده اند ممکن است درداخل یک عدسی یا انها ممکن است در داخل یک صفحه تصویر تلویزیون به همراه یک دوربینی که ویدیئو در داخل ان ذخیره شده است نمایش داده شوند که خود دوربین می تواند به خود چشمی عدسی متصل شده و فیلم برداری کند .

نتیجه ی بازرسی می تواند به وسیله ی یک نوار ویدئویی , وذخیره شود جهت مقایسه برای اینده با سطوحی که خراب بوده و ما می توایم انانها را با همین چیز هایی که ذخیره کرده ایم مقایسه کنیم .

Borescope و Fiberscope ممکن است برای بازرسی موتور های توربین گازی استفاده بشوند برای مثال :

کمپرسور : برای اسیب های احتمالی به فن , Foreign object damage یا خسارت اسیب اشیا خارجی , تداخل بین Rotor و Stator , اسیب های Surge کمپرسور و نشتی روغن Bearing .
بخش محفظه ی احتراق : برای نشانه هایی همچون نیم سوزی داخل محفظه ی احتراق , ترک خوردگی , تغییر ناخواسته ی محفظه ی احتراق و ایجاد کربن بر دیواره های محفظه ی احتراق .

بخش های توربین : برای نشانه هایی همچون نیم سوزی در داخل محفظه ی احتراق , ترک خوردگی , و نشست فلزاتی که در اثر گرما اب شده و ایجاد چاک در بین قطعات .

نکته : هنگام استفاده از دستگاه های تصویری از راه دور برای بازرسی موتور مطمئن بشوید که :

موتور می بایست خنک باشد قبل از ورود Scope .

چرخش موتور خاموش توسط ملخ ( اسارت زدن بی ملاحظه ی موتور ) می بایست پرهیز شود و این کار به وسیله ی خارج کردن فیوز مربوط به ان / سویچ قطع برق جریان وقرار دادن پلاک کارد های اعلام خطر در داخل کابین خلبان می باشد .

ناپاکی های دستگاه به وسیله ی سوخت , گریس و روغن می بایست تمیز شود .

Borescope سبب خم شدن نشده و Fiberscope هم سبب تاب برداشتن یا خرد شدن نمی شود .

دستگاهای تصویری کنترل از راه دور ممکن است برای بازرسی های سطوح های زیادی از هواپیما استفاده شوند که برای مثال این سطوح ها شامل :

قطعات الکتریکی .

Loom های الکتریکی .

قطعاتی که ساختار انها بسته می باشد .

قطعات سیستم سوخت .

قطعات سیستم هیدرولیکی .

هر جا که انها استفاده شده اند یک سری مشکلات سخت معین جهت شرح ان چیزی که در دستگاه بازرسی وجود دارد می باشد.
هنگام استفاده از دستگاه های تصویری کنترل از راه دور این به تکنسین های بازرس توصیه می شود که می بایست :

می بایست کاملا با د ستگاه هایی که دارید کار می کنید کاملا اموزش لازم را دیده باشید .

با طرح ساختار ان قطعه که تحت بازرسی می باشد اشنا باشید .

در صورت ممکن اگر از قطعه ای که می خواهید بازرسی به عمل اورید اگر یک قطعه ی مشابه به ان را دارید چهت بازرسی با قطعه زیر بازرسی مقایسه کنید .

از تجربه ی بازرسین در جاهایی که شک دارید ( یا از موضوعات ضبط شده در این خصوص در ویدیئو هاکمک بگیرید ) استفاده بکنید .

رجوع کنید به Service manual مخصوص برای راهنمایی در جاهایی که لازم است .

 

منبع :

ماژول۷ KLM

درخواست انجام پروژه آنالیز تصویر

همچنین ببینید

تست غیر مخرب مایعات نافذ pt

موضوع پروژه :تست مایعات نافذ PT در صنعت دانشجویان: هادی جوان بخت  /  علی تلگردی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.